Afbeelding hierboven: Naaldboom op het WA terrein, verzwakt door de droogte en aangetast door de letterzetter, een  boomkever. Ze zijn een voedselbron voor spechten. Tegenwoordig bestrijdt men letterzetters niet, omdat de z.g. "plagen" vanzelf verdwijnen. 

Ondanks de petite heeft de gemeenteraad het besluit genomen om de Historische Middenas te gaan ontwikkelen. 

WIJ ZIJN NIET TEGEN APPARTEMENTENBOUW IN DE MONUMENTEN, WEL TEGEN DE  VILLA'S EN PARKEERTERREINEN WAARVOOR 1,1 HA BOS WORDT OPGEOFFERD.

Op 24 april 2024 hebben wij het beroep bij de raad van State ingediend  Uw hulp hebben we daarbij nodig. Juridische bijstand is niet goedkoop. 

Petitie

Petitie is 3540 keer ondertekend.

meeste uit Den Dolder en omgeving

Op 23 januari 2024 hebben wij de petitie onder grote belangstelling aan de gemeente Zeist aangeboden

Op de website van petities.nl is 2380 keer ondertekend. De andere 1160  handtekeningen zijn op twee zaterdagen in Den Dolder zelf opgehaald. 

 

De petitie is daarmee een succes. Vooral het dorp Den Dolder heeft zich niet onbetuigd gelaten: 30% van de handtekeningen (meer dan 1000) komt uit den Dolder. Van alle handtekeningen is méér dan de helft afkomstig uit de gemeente Zeist waar Den Dolder onder valt. De rest komt vooral uit omliggende gemeenten, zoals Soest, Bilthoven, Amersfoort enzovoort. 

Zoomen we in op het dorp Den Dolder dan heeft ruim een derde van alle volwassen inwoners de petitie ondertekend.

Dit is een niet te negeren signaal naar de gemeente.   

Wat wij al lang wisten (zie ook het VU masteronderzoek elders op onze site), wordt hier bevestigd. Voor de inwoners van Den Dolder vervult de natuur op de Willem Arntsz Hoeve een belangrijke functie. Zij geeft rust, ontspanning, schone lucht, welzijn, gezondheid enzovoort. 

 

De Willem Arntsz Hoeve is niet alleen belangrijk voor het aangrenzende dorp. Het is ook een bekend gebied voor wandelaars en natuurliefhebbers uit de hele regio. Bij de WA Hoeve gaat het niet om een beperkt lokaal zogenaamd NIMBY-belang (not in my backyard), maar om een belang dat op zijn minst regionaal gedragen wordt.

Kinderen uit Den Dolder hebben hun wensen op kaartjes geschreven. Ook deze hebben we aangeboden.Hun boodschap is helder. Mensen hebben bomen nodig, juist dichtbij. Voor volgende generaties is behoud van bossen van essentieel belang. Kappen betekent beduidend meer fijnstof en gezondheidsverlies, vooral voor onze kinderen en kleinkinderen

De kaartjes van de kinderen boden wij aan samen met de generatiestoel. De generatie voor ons koesterde de WA Hoeve in samenhang met de natuur. De generatie na ons laat duidelijk horen waarom behoud van de natuur zo belangrijk is. Wij, burgers en gemeente, staan er tussen in.

Aan ons de Keuze.