Afbeelding hierboven: Naaldboom op het WA terrein, verzwakt door de droogte en aangetast door de letterzetter, een  boomkever. Ze zijn een voedselbron voor spechten. Tegenwoordig bestrijdt men letterzetters niet, omdat de z.g. "plagen" vanzelf verdwijnen. 

Petitie

Onze petitie wordt breed gesteund en is in totaal bijna 3500 keer ondertekend.

Wees erbij ! Op 23 januari 2024,19.45 uur, bieden we de petitie aan de gemeente Zeist aan

 

Op de website van petities.nl is 2337 keer ondertekend. De andere 1152  handtekeningen zijn op twee zaterdagen in Den Dolder zelf opgehaald. 

 

De petitie is daarmee een succes. Vooral het dorp Den Dolder heeft zich niet onbetuigd gelaten: 30% van de handtekeningen (meer dan 1000) komt uit den Dolder. Van alle handtekeningen is méér dan de helft afkomstig uit de gemeente Zeist waar Den Dolder onder valt. De rest komt vooral uit omliggende gemeenten, zoals Soest, Bilthoven, Amersfoort enzovoort. 

Zoomen we in op het dorp Den Dolder dan heeft ruim een derde van alle volwassen inwoners de petitie ondertekend.

Dit is een niet te negeren signaal naar de gemeente.   

Wat wij al lang wisten (zie ook het VU masteronderzoek elders op onze site), wordt hier bevestigd. Voor de inwoners van Den Dolder vervult de natuur op de Willem Arntsz Hoeve een belangrijke functie. Zij geeft rust, ontspanning, schone lucht, welzijn, gezondheid enzovoort. 

 

De Willem Arntsz Hoeve is niet alleen belangrijk voor het aangrenzende dorp. Het is ook een bekend gebied voor wandelaars en natuurliefhebbers uit de hele regio. Bij de WA Hoeve gaat het niet om een beperkt lokaal zogenaamd NIMBY-belang (not in my backyard), maar om een belang dat op zijn minst regionaal gedragen wordt.

Kinderen uit Den Dolder hebben hun wensen op kaartjes geschreven. Ook deze bieden we aan. Hun boodschap is helder. Mensen hebben bomen nodig, juist dichtbij. Voor volgende generaties is behoud van bossen van essentieel belang. Kappen betekent beduidend meer fijnstof en gezondheidsverlies, vooral voor onze kinderen en kleinkinderen