Afbeelding hierboven: Naaldboom op het WA terrein, verzwakt door de droogte en aangetast door de letterzetter, een  boomkever. Ze zijn een voedselbron voor spechten. Tegenwoordig bestrijdt men letterzetters niet, omdat de z.g. "plagen" vanzelf verdwijnen. 

Petitie

ONZE PETITIE IS ONLINE

Uit het kenninsmakingsgesprek met de wethouder van Dijk, bleek dat de gemeente Zeist een alternatief plan serieus zou bekijken. 

En dat alternatief is er gekomen!

Door herbouw van alleen de delen waar nu al gebouwen staan komen er wel nieuwe woningen, maar  minder massaal. 

Daardoor wordt de  natuur  behouden. Bomen, groen en ecologische routes  worden gespaard. Soorten kunnen hun onderkomen en foerageergebied blijven gebruiken. Het omringende beschermde NatuurNetwerk Nederland wordt niet aangetast of verder versnipperd. Er hoeft geen nieuwe weg te worden aangelegd. Het gebied blijft rustig.  Het plan ondersteunt de Utrechtse provinciale strategie dat het bosoppervlakte moet worden uitgebreid in plaats van ingekrompen.  Door de bouw natuurinclusief en regeneratief te maken, dragen zelfs de nieuwe woningen  bij aan natuurversterking.

 

Inmiddels kan ons plan rekenen op belangstelling van meerdere kanten.

 

Dat is echter niet voldoende.

Draagvlak is minstens zo belangrijk.

 Vandaar onze oproep aan omwonenden, inwoners van de gemeente Zeist, wandelaars, natuurliefhebbers en andere belanghebbenden:

TEKEN DE PETITIE