Ondanks onze inspanningen om  de WA Hoeve te behouden is gemeenteraad van Zeist akkoord gegaan om het eerste deel, van de 4 deelgebieden te gaan ontwikkelen. Voor 12 villa's  en een groot parkeerterrein wordt meer dan 1 ha bos gekapt en zal de natuur ernstig worden verstoord. 

Wij zijn in beroep gegaan bij de Raad van State.  Juridische hulp is niet goedkoop. Steun ons met een donatie.

Willem Arntsz Hoeve (WA Hoeve)

De Willem Arntsz Hoeve (WA Hoeve) in Den Dolder is een uniek stukje Nederland op een uitloper van de Utechtse Heuvelrug. Het gaat om landschappelijk en cultuurhistorisch erfgoed met een bijzondere geschiedenis. Wij willen de natuur behouden en versterken, ook voor generaties na ons.

 

Het landschap is heel divers. De natuur is prachtig en heeft jarenlang in alle rust haar gang kunnen gaan. Veel soorten planten en dieren zijn beschermd, maar zijn kwetsbaar voor stikstof of betreding, sommige staan zelfs op de rode lijst.

Herfst op de Willem Arntsz Hoeve. De natuur is prachtig (Vrienden van de WA Hoeve)
Ondergaande zon op de Willem Arntsz Hoeve . De natuur heeft jarenlang in alle rust haar gang kunnen gaan (Vrienden van de WA Hoeve)

BOUWPLANNEN

De rust zal niet lang meer duren. Er zijn bouwplannen op grote schaal, die niet alleen de natuur van de Willem Arntsz Hoeve bedreigen maar die ook het grotere natuurnetwerk van de Utrechtse Heuvelrug zullen aantasten, belangrijke 'longen' voor de Randstad.

Het gaat om een nieuwe wijk die in fasen wordt ontwikkeld, midden tussen twee heidegebieden in. Het aantal woningen is nog niet bekend. Het kunnen er 500 worden, maar wellicht nog meer

 

RECREATIEPOORT

De nieuw aan te leggen weg dwars door het gebied moeten de natuur toegankelijk maken. De plannen voor winkels en horeca en grote aantallen parkeerplaatsen voor bezoekers zorgen voor een verdere ontsluiting van het landschap. Het moet volgens de gemeente een 'levendig gebied voor ondernemers en bewoners' worden, een zogenoemde 'recreatiepoort', maar zal de natuur en de twee heidegebieden ernstige schade toebrengen. 

De gemeente Zeist, waar de WA onder valt,  neemt binnenkort over de eerste fase een besluit.  De tijd dringt !

ONZE INZET

Wij zetten ons in voor behoud van dit prachtige stukje erfgoed, voor herstel en verbetering van de natuur en haar biodiversiteit, flora en fauna. Niet uit luxe, maar uit pure noodzaak, ook voor onze gezondheid.

Immers: als we de natuur vernietigen, vernietigen we onszelf. 

We vragen de gemeente om de klimaatdoelen, belangrijke overheidsrapporten, Europese richtlijnen en conventies serieus te nemen. Een transitie begint in de eigen lokale omgeving. Méér aandacht voor het behoud van de natuur, te beginnen op de WA Hoeve.

Wij zijn niet tegen bouwen, maar wel tegen nutteloze verwoesting. 

 

Als we de natuur vernietigen vernietigen we onszelf. Oude vloeivelden nu ecologische akkers, op de Willem Arntsz Hoeve (Vrienden van de WA Hoeve)

NATUURWAARDEN

In onze visie is de natuur een waardevolle partner, niet te degraderen tot marginale cijfertjes van ontwikkelaars. Bos en groen hebben waarde en kunnen we niet missen. Zij leveren ons belangrijke diensten zoals CO2 opslag, waterbeheer, bescherming tegen ziekten, verkoeling, rust en schoonheid. De natuurwaarden worden tegenwoordig uitgedrukt in ecosysteemdiensten en vertaald naar harde euro's. Zonder bos nemen hitte, verdroging, ziekten toe en gaat het klimaat achteruit. Kappen van bos is kapitaalvernietiging. 

HET KAN BETER

Daarom hebben we op 10 oktober 2022 een alternatief plan bij de gemeente ingediend:

Met natuurinclusieve herbouw van alleen de Zorgkern plus appartementen in de historische Middenas, blijft de natuur niet alleen behouden maar wordt deze zelfs versterkt.