DOCUMENTEN 

Brief Aan College En Raad Petitie Behoud Willem Arnts Hoeve Nader Beschouwd Vrienden Van De WA Hoeve 20240117
PDF – 212,4 KB 35 downloads

INSPRAAKREACTIE  OVER DEELBESTEMMING HISTORISCHE MIDDENAS 

Inspraakreactie Vrienden Van De Willem Arntsz Hoeve RT HMA V 2 281123
PDF – 234,3 KB 25 downloads

INSPRAAKREACTIE / ZIENSWIJZE OVER MINDER BESCHERMING VOOR NATUUR 

Aanvullende Inspraakreactie Vrienden Van De Willem Arntsz Hoeve Bebouwde Kom Wet Natuurbescherming Def 20231121
PDF – 195,6 KB 19 downloads
Zienswijze Ontwerpkaart Bebouwde Kom Wet Natuurbescherming, Vrienden van de WA Hoeve, 28-12-2022 def
PDF – 192,7 KB 23 downloads

ONDERZOEK VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM.

De waardering van culturele ecosysteemdiensen op de WA Hoeve

Astrid Adler, Chris Clarke, Tim de Zeeuw

Afdeling Milieu-economie van het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM)

Oktober 2022

The Value Of Cultural Ecosystem Services At The Willem Artnsz Hoeve
PDF – 7,8 MB 208 downloads

ZIENSWIJZE OP DE CONCEPT BESTEMMINGSPLANNEN

Februari 2022

Werkgroep Vrienden Van De WA Zienswijze Op De Concept Bestemmingsplannen HMA NOV ZOV Herontwikkeling WA Hoeve 16 2 2022
PDF – 392,0 KB 233 downloads