Afbeelding hierboven: Rand van het terrein, rechterdeel wordt straks bebouwd.

ONDERZOEK VRIJE UNIVERSITEIT  AMSTERDAM 

Wij zijn in beroep gegaan bij de Raad van State.  Steun ons met een donatie voor juridische hulp.

OVER CULTURELE ECOSYSTEEMDIENSTEN VAN DE WA HOEVE 

Internationale masterstudenten milieu-economie van het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM), Vrije Universiteit Amsterdam, hebben onder leiding van Mark Koetse, associate professor, onderzoek gedaan naar de waardering van zogenaamde culturele ‘ecosysteemdiensten’ op de Willem Arntsz Hoeve. 

Ecosysteemdiensten omvat alles wat de natuur, met name bossen ons geven, waaronder CO2 opslagplaats, lucht-, bodem- en waterzuivering, bescherming tegen ziekte, droogte, hitte en overstroming.  Deze zijn veelal in monetaire eenheden te vertalen volgens een internationaal geaccepteerd rekenmodel, waardoor de waarde van de natuur - en haar vernietiging- in harde euro's is vast te stellen. Naast dit soort algemene diensten bieden zij ook culturele ecosysteemdiensten (CES), zoals mentale gezondheid, schoonheid, harmonie, fysieke recreatie, rust, ontspanning, spirituele verbondenheid, ethiek en natuurlijk erfgoed.

De studenten hebben zich voor de WA Hoeve met name op dit laatste gericht met diepte interviews en een online enquete. De meeste deelnemers zijn woonachtig binnen een straal van 5 km van de WA Hoeve. Hoewel het een relatief klein onderzoek betreft, geeft het een duidelijk indicatie.

88% Van de deelnemers vindt het terrein uniek, door de combinatie van natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed. Van alle thema’s worden het genieten van natuur (zoals van het unieke landschap, aanwezigheid dieren), mentale gezondheid (zoals spritualiteit en stressreductie) en fysieke recreatie het meeste gewaardeerd. De bouwplannen zullen negatieve impact hebben op vooral de eerste twee genoemde waarden.  

Zelfs met de woningcrisis in gedachte,  is een grote meerderheid van de respondenten tegen de bouwplannen op deze plek. Na voltooiing van de bouw verwacht  1/3 deel van de respondenten niet meer terug te zullen keren voor een bezoek of recreatie. Velen zijn bezorgd over het gebrek aan transparantie, verlies van natuur en van historisch erfgoed.

 

BOUWPLANNEN ZIJN TEKORT GESCHOTEN 

Het onderzoek concludeert dat de bouwplannen tekort zijn geschoten omdat de waarde van culturele ecosysteemdiensten (CES) en hun integrale belang voor de lokale gemeenschap in den Dolder niet zijn meegenomen. Deze kwalitatieve gegevens zijn echter cruciaal bij het toekennen van waarden aan de Willem Arntsz Hoeve.