Afbeelding hierboven: Rand van het terrein, rechterdeel wordt straks bebouwd.

ONDERZOEK VRIJE UNIVERSITEIT  AMSTERDAM