Afbeelding hierboven: Larve van de bijzondere neushoornkever, voedsel voor dassen en roofvogels.  Hun thuis dreigt door de bouw verdwijnen

Wij zijn in beroep gegaan bij de Raad van State.  Steun ons met een donatie voor juridische hulp.

SAMENWERKEN MET DE KNNV, Vereniging Veldbiologen 

In februari 2022 kwam de werkgroep Vrienden van de WA Hoeve in contact met de KNNV, de Nederlandse Vereniging voor Veldbiologie, Afdeling Utrechtse Heuvelrug. https://heuvelrug.knnv.nl/  

De eerste  kennismaking met het terrein was  op 12 maart.  Er waren vertegenwoordigers van verschillende groepen bij,  zoals de vogelgroep, mossengroep, plantengroep en insectengroep.

Al meteen werd duidelijk hoe interessant en afwisselend het WA terrein is. Er werden bijzondere soorten, vogels en insecten gespot. Na dit bezoek besloot de KNNV een jaar lang inventarisaties van flora- en fauna te doen. Hun onderzoek is objectief en onafhankelijk. 

De  KNNV heeft inmiddels een coördinator aangesteld die de monitoring in goede banen leidt.  Vanaf april 2022 wordt er regelmatig geinventariseerd. Alle gegevens worden meteen geupload naar de nationale databank: waarneming.nl.

Voor ons belangrijk om te weten !

Soms is het mogelijk dat geinteresseerden met de KNNV leden meegaan. Ook worden er speciale excursies voor  Vrienden van de WA Hoeve en belangstellenden georganiseerd. 

Heb je interesse om mee te doen? Wil je leren inventariseren en werken met waarneming.nl?

Wij hebben een speciale app voor als je mee wilt doen.

Stuur een mail naar info@vriendenvandewahoeve.nl  

KNNV ACTIVITEITEN  IN BEELD 

In de grotere gebieden aan de randen van de bestaande gebouwen  heeft de natuur zich vrij ontwikkeld. En juist daar zijn veel soorten te vinden.