De pagina foto hierboven geeft een impressie van een van de gebieden  dat gekapt gaat worden  en zal verdwijnen.

ONS ALTERNATIEF : 

NATUUR- EN KLIMAATINCLUSIEF BOUWEN

NATUUR BEHOUDEN EN VERSTERKEN