De pagina foto hierboven geeft een impressie van een van de gebieden  dat gekapt gaat worden  en zal verdwijnen.

ONS ALTERNATIEF : 

NATUUR- EN KLIMAATINCLUSIEF BOUWEN

NATUUR BEHOUDEN EN VERSTERKEN

 

Wel nieuwe woningen, maar  minder massaal. Natuurinclusieve en regeneratieve bouw. Natuur, bomen en groen worden behouden. Het omringende beschermde NatuurNetwerk Nederland wordt niet aangetast. Een nieuwe weg is niet nodig. Het plan versterkt  de Utrechtse provinciale strategie dat het bosoppervlakte moet worden gespaard en uitgebreid. 

DOWNLOAD OF LEES HET ALTERNATIEF PLAN  HIERONDER

Alternatief Plan Willem Arntsz Hoeve Van Vriendenvande WA Hoeve DEF 2022 10 10
PDF – 1,2 MB 500 downloads