NIEUWS EN AGENDA 

Inventarisatie van de KNNV gaat van start. Doe je mee?

 

De KNVV (Nederlandse Vereniging van Veldbiologen), afdeling Utrechtse Heuvelrug, gaat gedurende een aantal seizoenen inventarisaties doen op verschillende gedeeltes van het terrein. Leden uit diverse groepen (vogelgroep, insectengroep, korstmosgroep, paddenstoelengroep etc.) zullen aan het werk gaan.

 

Het is belangrijk om te weten wat er nu aan soorten aanwezig is. Hoe meer objectieve en gevalideerde waarnemingen, hoe beter. Wil je een keer meedoen? Meelopen, leren hoe je inventariseert of mee onderzoeken? Dat kan. We hebben daarvoor een speciale appgroep ingesteld.  Stuur een berichtje naar info@vriendenvandewahoeve.nl of vul het contactformulier in. 

15 mei, de eerste inventarisatie van start, met uitleg voor de nieuwkomers.

 Tussen de brandnetels een veelvoud aan rupsen en insecten. Belangrijk voor behoud van biodiversiteit.

7 mei 2022.

Tweede rondleiding op de WA Hoeve

Samen met vertegenwoordigers van de KNNV en belangstellenden, oud werknemers en omwonenden, hebben we weer een prachtige wandeling gehad langs de bijzondere natuur 

De larve van de neushoornkever kon rekenen op grote interesse. En wat te denken van de sigaarzakdrager?  Opvallend is de rijke diversiteit aan planten en insecten in de buurt van het Deltahuis -   helaas net op de plek waar straks de nieuwe weg wordt aangelegd. 

Het in stand houden van het grote veld met brandnetels tussen de oude gebouwen in, is belangrijk voor het behoud van de biodiversiteit. Niet alleen vinden dieren hier hun schuilplaats, de brandnetel is ook de waardplant voor de meeste vlindersoorten.  Blijft dit zo?

Wij kwamen nog een wandelaar tegen, met loslopende hond. Helaas was deze niet te vermurwen tot aanlijnen. Ondanks onze informatie over broedtijd van vogels en pasgeboren reekalfjes. 

Zo ziet biodiversiteit er uit- Ook het kleine is belangrijk: tussen de bladeren, op bomen en stenen.

Zoals de zakdrager.  Van grassprietjes en kleine takjes maakt hij een beschermend omhulsel. Groeit uit tot (nacht) vlinder,  voedsel voor vogels.

Verwondering over de grote larve van de zeldzame neushoornkever. Voedsel voor met name de dassen ( die al flink naar de larve gezocht hebben).

12 maart 2022. 

Eerste rondleiding op de WA Hoeve. Focus op natuur.

Onder grote belangstelling vond de eerste wandeling van Vrienden van de WA Hoeve plaats met natuurliefhebbers, omwonenden, oud werknemers van de WA,  leden van moestuinvereniging TVEO, Kracht van Utrecht en vertegenwoordigers uit de verschillende groepen van de Nederlandse Vereniging voor Veldbiologie (KNNV), zoals de vogelgroep, mossengroep, plantengroep en insectengroep.  Het was een heel inspirerende ochtend met veel uitwisseling.  Na nauwelijks 10 minuten lopen werden we begroet door de Zwarte Specht (kwetsbaar soort).   We keken omhoog  naar vogels of gingen op onze knieën voor de  verschillende mossen.  Tussendoor hoorden we over de bijzondere geschiedenis van sommige bomen, over de neushoornkever, vleermuizen en zeldzame vlinders. We zagen een vrouwtjeshavik en waren verrast door het afwisselende landschap en de aanwezige natuurwaarden.  De deelnemers verkenden enthousiast  de mogelijkheden voor een nadere inventarisatie van flora- en fauna. We maakten kennis met de bijzondere noord-zuid stuifduinen uit de derde ijstijd die een belangrijke aardkundige waarde hebben. We bespraken de architectuur van de gebouwen, de unieke  psychiatrie-historie, de acceptatie van het dorp en natuurlijk ook de impact die de bouwplannen op de natuur zal hebben. 

 

mammoetboom reuzensequoia. Willem Arntsz Hoeve. Vrienden van de WA Hoeve, KNNV, vriendenvandewahoeve.nl bij toeval op het terrein terecht gekomen

                 De mammoetboom 

zeldzame mossoorten op het Willem Arntsz terrein. KNNV. Vrienden van de WA Hoeve, vriendenvandewahoeve.nl

           Zeldzame mossoorten bij elkaar 

Larve neushoornkever. Willem Arntsz stichting, KNNV Vrienden van de WA Hoeve, vriendenvandewahoeve.nl

Op zoek naar de larve van de Neushoornkever.

 

27 februari 2022.

Onthutst over de term " Recreatiepoort" voor het WA terrein.

In het ontwerp Zeister Omgevingsvisie 2022-2025  staat het voornemen om De Willem Arntszhoeve te bestempelen als zogenaamde recreatiepoort, waarbij de toeristische functie zal worden versterkt en de natuur toegankelijk gemaakt. Onze zorgen worden er niet minder om. Wij hebben onze reactie (onze  tweede zienswijze)  bij de gemeente ingediend. 

 

16 februari 2022.

Zienswijze over de concept bestemmingsplannen  ingediend:  Het moet anders. 

Vrienden van de WA heeft haar zienswijze op de concept-bestemmingsplannen ingediend bij de gemeente Zeist  en is hier te downloaden.  Wij wachten op een reactie van de gemeente. 

                                        

Werkgroep Vrienden Van De WA Zienswijze Op De Concept Bestemmingsplannen HMA NOV ZOV Herontwikkeling WA Hoeve 16 2 2022
PDF – 392,0 KB 52 downloads

2 februari 2022.     

Eerste bijeenkomst van Vrienden van de WA Hoeve: een inspirerende start

Vrienden van de WA Hoeve organiseerde een verkenningsbijeenkomst met aantal milieuorganisaties en belanghebbenden uit de omgeving. Deze vond plaats in de historische Gehoorzaal van de Willem Arntszhoeve. Het was een levendige en informatieve avond.